Úvod

Systém inteligentních Databází poskytuje data z oblasti podnikové personalistiky. Jedná se především o užitečné informace týkající se pracovních pozic:
  • detailní popisy pracovních činností a příklady práce,
  • měkké kompetence, obecné dovednosti, odborné znalosti a dovednosti,
  • vyžadované a doporučené certifikáty a osvědčení,
  • vhodné profesní kvalifikace či školní obory,
  • optimální vzdělávací kurzy pro skupiny kompetencí a konkrétní certifikáty,
  • doporučené zdravotní a pracovní podmínky a další informace.

 

SiD čerpá svá data z veřejně dostupných databází - Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací, na jejichž tvorbě se podílejí sami zaměstnavatelé. Tato data jsou expertně upravena pro potřeby podnikové personalistiky a provázána s nabídkou dalšího vzdělávání z portálů EduCityDAT.CZ.